Werken bij La Place maakt gebruik van cookies...

Door deze site te gebruiken ga je akkoord en accepteer je onze voorwaarden en privacybeleid.

Ik accepteer cookies!

Privacybeleid La Place

Dit privacybeleid geldt voor uw bezoek en/of registratie op de website www.werkenbijlaplace.nl

Ons bedrijfsadres is Inundatiedok 34
3439 JJ Nieuwegein
Ons postadres is Postbus 1500
3430 BM Nieuwegein

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 65 20 00 39.
B.T.W.-nummer is NL8560.17.437.B01.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die u verstrekt worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan La Place worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door La Place gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. La Place verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen La Place. La Place zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Indien La Place uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u de kans bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier of via het hierboven vermelde adres.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van La Place kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derden. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Cookies
WerkenbijLaPlace.nl maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' en/of andere toepassingen voor het bijhouden van sessies en voor het meten van het gebruik van onze website. Op basis van de verkregen gegevens kan WerkenbijLaPlace.nl haar dienstverlening verbeteren. Cookies kunnen voor een langere periode op uw computer blijven staan en kunnen ook bij een volgend bezoek aan onze website worden gebruikt. Wilt u geen cookies ontvangen, dan kunt u in uw browser het gebruik van cookies blokkeren. Het weigeren van cookies kan met zich meebrengen dat u geen of slechts beperkt toegang tot onze website heeft. Ook biedt uw browser over het algemeen de mogelijkheid om cookies te verwijderen.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen
Als u vragen hebt over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of contact met ons opnemen via het eerder vermelde adres.